Xəstə şikayətləri

  Bu bölümdə QBB və BB ixtisasında ən çox rastlanan şikayət və əlamətlər haqqında bəhs ediləcəkdir.