Burun tıxanıqlığı


  Burun tıxanıqlığı-hər hansı bir səbəbdən burundan keçən hava axınının zəifləməsi və ya kəsilməsidir.


                                                       

  Bu duruma səbəb ola biləcək patalogiyalar geniş müxtəliflik göstərir:
-burun arakəsməsi (septum) əyrilikləri,
-xoanal atreziyalar,
-burun boşluğu polipləri,
-burun və burunətrafı ciblərin şiş xəstəlikləri,
-burun balıqqulaqlarının bulloz dəyişikliyi,
-rinitlər (vazomotor, allergik, bakterial və d.),
-adenoid vegetasiyası/hipertrofiyası,
-burun klapan mexanizmi pozuntuları və digərləri.